SMART SENSES

Smart Senses biedt een aantal diensten aan, waaronder diagnostiek, behandeling en begeleiding. Op deze pagina’s leest u er meer over. Ook is een combinatie van die diagnostiek, behandeling of begeleiding mogelijk. Als u vragen heeft over de werkwijze en diensten van Smart Senses, dan kunt u contact opnemen met Marijse van der Aar

DIAGNOSTIEK

Wat is psychologische diagnostiek en wanneer is dat nodig? In het algemeen kun je zeggen dat wanneer de ontwikkeling van je kind sneller of anders verloopt vergeleken met leeftijdsgenoten en deze ontwikkeling leidt tot problemen op school of op sociaal emotioneel gebied, dat een reden zijn om uit te zoeken hoe dat komt.

MEER
BEGELEIDING

“Je kunt een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”

Galileo Galilei

Individuele begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de ouders en het kind. Begeleiding wordt ingezet om een kind te helpen meer in zijn of haar kracht te komen. Vragen als: “Hoe moet ik omgaan met mijn hoogbegaafdheid”,  “Wie ben ik in deze wereld?” Ook vragen over mindset kunnen aan de orde komen.

MEER
BEHANDELING

Individuele behandeling of psychosociale therapie wordt afgestemd op de hulpvraag van de ouders en het kind. Bij behandeling gaat het om diepgaandere vraagstukken en problemen in het functioneren van een kind. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: omgaan met faalangst, perfectionisme en overgevoeligheden.

MEER
VOORLICHTING & ADVIES OUDERS

Het kan zijn dat je als ouder het vermoeden hebt dat je kind hoogbegaafd is, maar je weet het niet zeker. Dan kan het fijn zijn om daar eens met iemand over te praten. Misschien wil je meer weten over hoogbegaafdheid of hoe je je kind beter zou kunnen begeleiden? Neem dan gerust contact met Smart Senses op. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen aan de oudergespreksgroepen die een aantal keer per jaar georganiseerd worden. De basis voor deze bijeenkomsten komt voort uit het boek van J.T. Webb: “De begeleiding van hoogbegaafde kinderen”. In 10 bijeenkomsten elk aan de hand van een thema uit het boek van Webb, wordt samen met andere ouders gesproken over de emotionele begeleiding van begaafde kinderen. Daarbij gaat het om uitwisseling van kennis, ervaringen en praktische handvatten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijse van der Aar en/of naar de website van Peers4Parents Utrecht- ‘t Gooi gaan.

WERKWIJZE

Smart Senses neemt het kind als uitgangspunt in haar benadering. Begrip voor en (h)erkenning van een kind zoals het is vormt de basis voor een onderzoek of behandelingstraject. Het kind moet zichzelf herkennen in de hulpvraag en gemotiveerd zijn om er aan te werken. Pas dan zal het ontvankelijk zijn voor verandering. Dat kan een kind natuurlijk niet alleen. Zeker bij jonge kinderen is ondersteuning en begrip van hun directe omgeving belangrijk. Daarom zullen altijd de ouders en indien gewenst ook de school betrokken worden bij de hulp.

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Julia is gevoelig

Een tijdje geleden kwam een ouder naar mij toe met het verhaal dat haar hoogbegaafde dochter van 6 jaar, erg gevoelig was voor alles wat in de klas gebeurde. Haar dochter had er bijvoorbeeld echt ‘last’ van als de leerkracht niet goed in zijn vel zat. Zij voelde dat heel sterk en ging zichzelf daar ook slecht door voelen. Ze nam als het ware het gevoel van de leerkracht over. Soms waren het andere dingen die haar hoofd onrustig maakten: de berichten van het Jeugdjournaal, een toneelvoorstelling op school, het schoolreisje of een ruzie met een vriendinnetje. Ze begon nerveus gedrag te vertonen zoals nagelbijten en trok haren uit haar hoofd. Ze sliep vaak laat in en was overdag moe. Ze had veel huilbuien. Door alle zorgen in haar hoofd en slaaptekort werd ze steeds stiller en neerslachtiger. Haar ouders maakten zich zorgen en vroegen zich af hoe zij hun dochter konden helpen.

MEER
ERVARINGEN

“Soms moet je veranderen om jezelf te kunnen blijven”

Olaf Hoenson

MEER
INTAKEFORMULIER

Iedere behandeling bij Smart Senses begint met het invullen van het intakeformulier, dat u hier kunt downloaden. Het intakeformulier wordt doorgaans ingevuld en ondertekend ingeleverd bij Smart Senses voorafgaand aan het intakegesprek. Dat bevordert een effectief gesprek, waarbij aan de hand van gerichte vragen in overleg met u een voorlopige aanpak kan worden vastgesteld.

INTAKEFORMULIERTOESTEMMINGSFORMULIER
LinkedIn