Girl studying something with microscope
HOOGBEGAAFDHEID

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

 ― Albert Einstein

Als ouder merk je vaak al op jonge leeftijd dat je kind zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes. Je kind ging bijvoorbeeld heel vroeg en goed praten, of juist niet maar wel heel snel lopen. Je kind kon al vroeg moeilijke spelletjes en puzzels maken, lezen en leerde de verschillende kleuren of automerken heel snel kennen. Misschien was je kind wel heel gevoelig voor muziek, mooie dingen, de sfeer in huis en had een grote fantasie met spelen. Toch komt de vraag of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid vaak pas aan de orde als je kind naar school gaat.

MEER
VISIE SMART SENSES

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

Benjamin Franklin

Smart Senses richt zich op de herkenning en erkenning van hoogbegaafde kinderen die een groot ontwikkelingspotentieel hebben. Smart Senses hanteert een holistische visie waarbij de focus ligt op het totale kind, functionerend in zijn of haar omgeving. Daarbij richt de aandacht zich niet alleen op het intellect maar juist op het samenspel tussen intellect en persoonlijkheidsontwikkeling met alle aspecten van hoogbegaafdheid die daar bij horen in de specifieke omgeving van een kind. Het doel is hen te helpen inzicht te krijgen in wie zij zijn en in hun ontwikkeling als mens, in de hoop dat zij als evenwichtige, gelukkige mensen kunnen opgroeien. Daarbij wordt naar ieder kind specifiek gekeken. Geen enkel (hoogbegaafd) kind is hetzelfde, ieder kind heeft zijn eigen behoeftes.

OVEREXCITABILITIES

Een Poolse psychiater en psycholoog (Dr. Kazimier Dabrowski,1902-1980), werkte regelmatig met hoogintelligente mensen. Hij merkte dat zij bepaalde gevoeligheden hadden die hij niet bij zijn andere patiënten terug zag. Hij heeft hier onderzoek naar gedaan en gaf het een naam: ‘overexcitabilties’ ofwel ‘overgevoeligheden’. Overgevoeligheden bestaan volgens hem op meerdere vlakken: psycho-motorisch, zintuigelijk, intellectueel, imaginatief en emotioneel. Vooral bij de laatste drie wordt ook wel gesproken over hooggevoeligheid. De meeste hoogbegaafde kinderen (maar ook volwassenen) herkennen zich in een aantal of soms zelfs alle overgevoeligheden. Het is geen diskwalificatie. Overgevoeligheden zijn juist een belangrijk aspect van het ‘zijn’ van hoogbegaafden. …

MEER
MINDSET

“Difficult doesn’t mean impossible. It simply means that you have to work hard”

‘Mindset’ speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. De theorie over mindset is voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Carol S. Dweck in haar boek ‘Mindset, de weg naar een succesvol leven’. De basisgedachte achter Dweck’s theorie is dat intelligentie geen vast gegeven is, maar een eigenschap welke je in meer of mindere mate zelf kunt ontwikkelen. De mindset, de opvatting die een mens kiest, is zo mede bepalend voor iemands ontwikkeling in het leven. …

MEER
LinkedIn