BEHANDELING

Individuele behandeling of psychosociale therapie (complementaire zorg) wordt afgestemd op de hulpvraag van de ouders en het kind. Bij behandeling gaat het om diepgaandere vraagstukken en problemen in het functioneren van een kind. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: omgaan met faalangst, perfectionisme en overgevoeligheden die zo kenmerkend zijn voor hoogbegaafde mensen. In principe worden 6 tot 8 behandelingssessies gepland, die afhankelijk van de vraagstelling iedere week dan wel iedere 2 weken plaatsvinden.

De behandeling wordt afgestemd op hulpvraag van het kind. Het bieden en aanleren van alternatieven voor bestaand gedrag is een van de doelstellingen van de behandelingen. Daarbij past dat kinderen gaan ervaren dat zij hun gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij daardoor anders met hun omgeving om kunnen gaan. Er wordt met verschillende werkvormen gewerkt. Die kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie waardoor kinderen inzicht kunnen krijgen in hun eigen gedachtes en gevoelens. Ook het eigen gedrag en dat van anderen gaan begrijpen met behulp van het model van je Innerlijke familie van Arienne Klijn is een werkvorm. Oefeningen, maar bijvoorbeeld ook rollenspellen zijn een onderdeel van de therapie zodat een kind zich zoveel mogelijk nieuw gedrag eigen kan maken. Aan het einde van het traject zullen ook handvatten voor thuis en op school meegegeven worden.

 

Behandeling duurt in principe 6 à 8 sessies.

 

Het proces van behandeling  verloopt als volgt:

 

  • Intake (formulier en gesprek) met ouders
  • 4 behandelingssessies met kind
  • Tussentijdse evaluatie met ouders
  • Volgende 4 sessies met kind
  • Afrondings- evaluatiesessie met kind
  • Evaluatiegesprek met ouders

 

 

LinkedIn