BEGELEIDING

Individuele behandeling en begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Begeleiding wordt ingezet om de hoogbegaafde te helpen meer in zijn of haar kracht te komen. Vragen als: “Hoe moet ik omgaan met mijn hoogbegaafdheid”,  “Wie ben ik in deze wereld?” Hoe ga ik om met mijn gevoeligheid, het anders voelen dan anderen, op school of in mijn werk? 

In principe worden 6 tot 8 begeleidingssessies gepland, die afhankelijk van de vraagstelling iedere week dan wel iedere 2 weken plaatsvinden.

De  begeleiding wordt aangepast aan de hulpvraag van de cliënt. Het ervaren van nieuw gedrag is een belangrijk onderdeel van de begeleidingsessies. De cliënt zal daarom ook thuis en eventueel op school verder oefenen met praktijksituaties. Oefeningen maar bijvoorbeeld ook rollenspellen zijn een onderdeel van het traject zodat een kind zich zoveel mogelijk nieuw gedrag eigen kan maken. Aan het einde van het traject zullen ook handvatten voor thuis en op school meegegeven worden.

 

Het proces van begeleiding verloopt als volgt:

 

  • Intake (formulier en gesprek)
  • 4 begeleidingssessies
  • Tussentijdse evaluatie
  • Volgende 3 sessies
  • Afrondings- evaluatiesessie
  • Evaluatiegesprek

 

 

LinkedIn