BEGELEIDING

Individuele behandeling en begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de ouders en het kind. Begeleiding wordt ingezet om een kind te helpen meer in zijn of haar kracht te komen. Vragen als: “Hoe moet ik omgaan met mijn hoogbegaafdheid”,  “Wie ben ik in deze wereld?” Ook vragen over mindset kunnen aan de orde komen.

In principe worden 6 tot 8 begeleidingssessies gepland, die afhankelijk van de vraagstelling iedere week dan wel iedere 2 weken plaatsvinden.

De  begeleiding wordt aangepast aan de hulpvraag van het kind. Het ervaren van nieuw gedrag is een belangrijk onderdeel van de begeleidingsessies. Het kind zal daarom ook thuis en eventueel op school verder oefenen met praktijksituaties. Oefeningen maar bijvoorbeeld ook rollenspellen zijn een onderdeel van het traject zodat een kind zich zoveel mogelijk nieuw gedrag eigen kan maken. Aan het einde van het traject zullen ook handvatten voor thuis en op school meegegeven worden.

 

Het proces van begeleiding verloopt als volgt:

 

  • Intake (formulier en gesprek) met ouders
  • 4 begeleidingssessies met kind
  • Tussentijdse evaluatie met ouders
  • Volgende 3 sessies met kind
  • Afrondings- evaluatiesessie met kind
  • Evaluatiegesprek met ouders

 

 

LinkedIn